LuTEN współorganizatorem Pokazów z fizyki

Stowarzyszenie LuTEN od 2018 roku jest współorganizatorem Pokazów z fizyki, prestiżowego wydarzenia o ponad półwiekowej tradycji. Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego realizowały wspólnie imprezę zainicjowaną przez profesora Wacława Staszewskiego. W bieżącym roku Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe dołącza do grona współorganizatorów Pokazów z fizyki.

Od kilku dekad w miesiącu wrześniu korytarze Instytutu Fizyki zapełnia młodzież szkolna, gimnazjaliści i licealiści, którzy przybywają zobaczyć i doświadczyć fascynującej przygody z nauką. Towarzyszą im nauczyciele oraz pasjonaci Pokazów z fizyki. Impreza przyciąga corocznie około 20 tysięcy uczniów oraz około 2 tysięcy nauczycieli i opiekunów. Doświadczona kadra dydaktyków, nauczycieli akademickich i specjalistów techniczno-naukowych każdego roku dokłada starań, by przygotować na wysokim poziomie demonstracje z czterech odmiennych tematów nawiązujących zarówno do zagadnień omawianych na zajęciach w szkole, jak i życia codziennego. Pokazy z fizyki kształcą i bawią, ich celem jest wsparcie procesu dydaktycznego, ale również popularyzacja nauki, rozwijanie pasji i zainteresowań młodych umysłów, kształcenie w zakresie historii postępu techniki oraz prezentowanie najnowszych odkryć naukowych. Uczestnicy Pokazów z fizyki mają okazję zobaczyć doświadczenia niewykonalne (lub trudne do zrealizowania) w warunkach szkolnych czy domowych oraz doświadczenia, które z łatwością sami mogą odtworzyć.

59. Pokazy z fizyki zainteresują nie tylko fizyków czy geografów, ale również osoby, które przyjdą do Instytutu Fizyki UMCS dla zabawy. Tematy tegorocznych pokazów to:

  • Fizyka zabawek, demonstratorzy: mgr Krzysztof Kiszczak, mgr Paweł Wnuk
  • Błękitna planeta, demonstratorzy: dr hab. Bożena Zgardzińska, dr Zbigniew Surowiec
  • Fizyka latania, demonstratorzy: dr Andrzej Droździel, dr Krzysztof Pyszniak
  • Światło i oko, demonstratorzy: dr hab. Marcin Turek, dr Artur Wójtowicz

Polecamy zapoznanie się z poprzednimi edycjami Pokazów z fizyki – informacje dostępne są na stronie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Informacje organizacyjne

Pokazy odbędą się w dniach 6-7, 10-14, 17-21 i 24-28 września 2018 r. w Instytucie Fizyki UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin. Pokazy rozpoczynają się o godzinie 8:00, 10:30, 13:00 i 15:30.

Koszt uczestnictwa wynosi 15 zł, opłatę prosimy wnosić przelewem na NOWE konto:
98 1140 2004 0000 3702 7770 6346 (mBank S.A.)
Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

Zgłoszenia przyjmuje oraz wszelkich informacji udziela mgr Piotr Staszewski, Instytut Fizyki UMCS, pok. 102,
tel. 81 537 62 51 lub 603 165 800
e-mail: pokazyzfizyki@wp.pl

Zdjęcie: Artur Markowski