Pokazy z Fizyki odwołane

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wewnętrzne przepisy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, organizatorzy – Instytut Fizyki UMCS, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe – informują, że 61. Pokazy z Fizyki nie odbędą się w miesiącu wrześniu 2020 r.

W sprawie dokonanych rezerwacji oraz szczegółów Pokazów z Fizyki prosimy o kontakt z mgr. Januszem Filiksem (tel. 797 057 194, 81 537 61 54, Instytut Fizyki UMCS, pok. 139).

Prof. dr hab. Ryszard Zdyb
Prof. dr hab. Bożena Zgardzińska
Prof. dr hab. Jerzy Żuk