Dokumenty

Statut Stowarzyszenia (tekst jednolity)

Zebranie założycielskie, 23.04.2018 r.:

  • Uchwała nr 1/2018 o powołaniu Stowarzyszenia (pobierz)
  • Uchwała nr 2/2018 o przyjęciu statutu (pobierz)
  • Uchwała nr 3/2018 o wyborze Zarządu (pobierz)
  • Uchwała nr 4/2018 o wyborze Komisji Rewizyjnej (pobierz)
  • Statut (pierwsza wersja) (pobierz)
  • Protokół zebrania założycielskiego (pobierz)

Drugie zebranie założycielskie, 23.05.2018 r.:

  • Uchwała nr 5/2018 o zmianie statutu (pobierz)
  • Protokół drugiego zebrania założycielskiego (pobierz)

Inne dokumenty:

  • Zgoda Rektora UMCS na użyczenie adresu dla Stowarzyszenia (pobierz)