O nas

Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe (LuTEN)

Stowarzyszenie LuTEN zostało utworzone na zebraniu założycielskim, które odbyło się 23.04.2018 r. w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie.
W zebraniu uczestniczyło 18 członków-założycieli. Na zebraniu tym powołano władze Stowarzyszenia i przyjęto statut.

W dniu 23.05.2018 r. na drugim zebraniu założycieli wniesiono do statutu zmiany wymagane przez Krajowy Rejestr Sądowy (tekst jednolity statutu).

W dniu 01.06.2018 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Stowarzyszenia – III kadencja, od 26. maja 2022 r.:

  • Bożena Zgardzińska – prezes
  • Marek Gorgol – sekretarz
  • Marek Wiertel – skarbnik
  • Ryszard Zdyb
  • Michał Warda

Komisja Rewizyjna – III kadencja, od 26. maja 2022 r.:

  • Agnieszka Kierys – przewodnicząca
  • Wojciech Kowalski – zastępca przewodniczącej
  • Artur Wójtowicz – sekretarz

Dane kontaktowe:

plac Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

e-mail: prezes@luten.edu.pl

Numer KRS: 0000734310
REGON: 380389012
NIP: 7123371200
Numer rachunku: 15 1870 1045 2083 1073 4106 0001 (Nest Bank)

Zebranie założycielskie, 23.04.2018 r. Od lewej wokół stołu: Krzysztof Kiszczak, Paweł Wnuk, Bożena Jasińska, Marek Kosior, Bożena Zgardzińska, [przedstawicielka kancelarii prawniczej], Andrzej Droździel, Marcin Turek, Piotr Staszewski, Dariusz Chocyk, Janusz Filiks, Jerzy Żuk, Krzysztof Pyszniak, Eugeniusz Stępień, Zbigniew Surowiec, Artur Wójtowicz, Marek Gorgol, Ryszard Zdyb. Foto: Karol Standzikowski