Projekt „Seniorzy i Juniorzy”

Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe przystępuje do realizacji projektu pt. „Seniorzy i Juniorzy” dofinansowanego przez Fundację BGK w Konkursie Generacja 5.0. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50+, pobudzanie ich do aktywności oraz budowanie więzi międzypokoleniowych. Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy Ludwin, którzy ukończyli 50 lat i przystąpią do projektu wraz z uczestnikiem w wieku 6-18 lat. Dla uczestników przygotowano półroczne cykliczne zajęcia aktywizujące w formie warsztatów technologiczno-komputerowych, warsztatów doświadczalnych oraz pokazów. Kulminacją projektu będzie wspólny udział uczestników projektu w wydarzeniu kulturalno-naukowym w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – zajęcia w Parku Rozrywki „Z fizyką za pan brat” połączone będą z warsztatami rękodzieła i wycieczką.

Instytucja dofinansowująca: Fundacja BGK
Konkurs: Generacja 5.0
Kwota dofinansowania: 14 728 zł
Okres realizacji projektu: 2. stycznia – 30. czerwca 2019 r.