Zabawa z fizyką

W miesiącach wrześniu i październiku Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe (LuTEN) realizowało projekt „Zabawa z fizyką. Akronim (FunFI)” dofinansowany z programu Fundusz Inicjatyw Społecznych w ramach konkursu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3″. W ramach projektu w październiku odbyły się bezpłatne zajęcia pokazowe pt. Fascynująca fizyka powietrza i warsztatowe pt. Fizyka od kuchni dla dzieci i młodzieży z dwóch szkół w Lublinie i szkoły w Świeciechowie nad Wisłą.

Realizując zajęcia wyszliśmy naprzeciw tym grupom młodych odbiorców, którzy mają ograniczony dostęp do udziału w organizowanych przy naszym współudziale Pokazów z fizyki. Młodzież uczestnicząca w zajęciach wykazała duży entuzjazm, zaangażowanie i zainteresowanie prezentowanymi doświadczeniami. Instytut Fizyki użyczył część zestawów demonstracyjnych wykorzystanych w realizacji zajęć.

Pokaz nawiązujący do otaczającego nas powietrza angażował widownię, a uczniowie bardzo chętnie, odważnie i głośno odpowiadali na pytania prowadzących. Oglądali doświadczenia nawiązujące do wpływu ciśnienia atmosferycznego, składu powietrza i zjawisk będących konsekwencją obecności powietrza. Tworzyli gigantyczne bańki mydlane, a do wykonania wielkiego balonu wykorzystali kuchenny rękaw do pieczenia. W mniejszych już grupach wzięli udział w mini-warsztatach, na których sami mogli wykonać kilka zaskakujących, a jednocześnie prostych doświadczeń z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych w kuchni. Uczniowie wykonywali i wyjaśniali sztuczki fizyczne z patyczkowym jeżem wodnym, staniem na rolkach po papierze, czy magicznym słoikiem, z którego woda nie wylewa się nawet, gdy ustawimy go do góry dnem. Chętnie wykonywali tęczowego węża z papieru i przyczepiali naelektryzowane balony do sufitu. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak śmietankowe lody azotowe i wykonywanie samodzielnie cieczy reologicznej w butelkach.