Pogotowie przedmaturalne z fizyki

Bezpłatne zajęcia dla tegorocznych maturzystów, którzy mają zamiar zdawać egzamin maturalny z fizyki, przygotowane wspólnie przez UMCS, Stowarzyszenie LuTEN i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, odbywały się  w Instytucie Fizyki UMCS w trakcie ferii zimowych (11-15.02.2019 r.).

Pogotowie przedmaturalne jest to krótki kurs przygotowujący do egzaminu dojrzałości z fizyki na poziomie rozszerzonym. Pomaga on uczniom usystematyzować wiedzę, zwrócić uwagę na najważniejsze zagadnienia wymagane na egzaminie i uzupełnić ewentualne braki. Pogotowie nie zastępuje systematycznej nauki, ale wspomaga naukę prowadzoną w szkole średniej. Zajęcia obejmują wykłady z pokazami eksperymentów, ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań oraz doświadczenia wykonywane przez uczniów.

Pogotowie przedmaturalne, jak co roku, było bezpłatne dla wszystkich chętnych uczniów. Ze względu na pojemność sal dydaktycznych liczbę miejsc ograniczono do 120. Zapisy trwały od 16. stycznia do wyczerpania miejsc i jak co roku liczba chętnych przekroczyła nasze możliwości.

Codziennie maturzyści przez 5 godzin powtarzali wiadomości ze szkoły i rozwiązywali zadania i problemy z fizyki.

Zajęcia rozpoczynały się o godzinie 9:00 wykładami dla wszystkich uczestników. W ich trakcie wybrane zagadnienia z programu fizyki były rozszerzone o demonstracje doświadczeń. Po wykładach, do godziny 14:00, w mniejszych grupach wspólnie rozwiązywano zadania lub uczniowie samodzielnie wykonywali i analizowali doświadczenia fizyczne.

Tygodniowe zajęcia zakończyły się wręczeniem uczestnikom pamiątkowych, kolorowych koszulek z logo współorganizujących przedsięwzięcie instytucji.

Stowarzyszenie LuTEN pokryło koszty organizacji Pogotowia ze środków na działalność statutową w wysokości 10253,74 zł.

Uczestnikom Pogotowia (i nie tylko im) życzymy powodzenia na maturze.

Zdjęcia: Bartosz Proll (Centrum Promocji UMCS)