Realizacja projektu „Seniorzy i Juniorzy”

Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe realizuje od stycznia projekt pt. „Seniorzy i Juniorzy” dofinansowany przez Fundację BGK w Konkursie Generacja 5.0. W projekcie uczestniczy 28 par Senior (osoba w wieku powyżej 50 lat) i Junior (młodzież w wieku 6-18 lat). Projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50+, pobudza ich do aktywności oraz budowania więzi międzypokoleniowych.

W każdą drugą sobotę miesiąca spotykaliśmy się z uczestnikami w Ludwinie na zajęciach warsztatowych, komputerowych i pokazowych. Osoby doświadczone wiekiem wraz z młodszymi podopiecznymi współpracowały rozbudowując międzypokoleniowy most wymiany wiedzy i doświadczenia. W rozwiązywaniu i wyjaśnianiu zagadek fizycznych na warsztatach osoby młodsze korzystały z doświadczenia i życiowej wiedzy Seniorów. Seniorzy zaś – przy wsparciu zaoferowanym im przez Juniorów – nabywali umiejętności wykorzystania komputera w komunikowaniu się ze światem zewnętrznym i pozyskiwaniu informacji.

Zajęcia komputerowe poświęcone były poszukiwaniu informacji w sieci Internet, obsłudze poczty elektronicznej, tworzeniu i edycji tekstów, mediom społecznościowym. Na warsztatach uczestnicy wykonywali doświadczenia z optyki, fizyki cieczy, dźwięków i ciśnienia. Na zakończenie każdego ze spotkań był pokaz, na którym animatorzy prezentowali ciekawe doświadczenia fizyczne w interakcji z uczestnikami z tematów Światło i zmysł wzroku, Zwykłe i niezwykłe ciecze, Fale oraz zmysł słuchu i Otacza nas powietrze. W fotogaleriach można znaleźć dowody świetnej zabawy w trakcie zajęć.

Kulminacją projektu będzie wspólny udział uczestników projektu w wydarzeniu kulturalno-naukowym w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – zajęcia w Parku Rozrywki „Z fizyką za pan brat” połączone będą z warsztatami rękodzieła i wycieczką.