Realizujemy projekt FIO 2020

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie LuTEN otrzymało dofinasowanie na realizację działania pn. Społeczne Repozytorium Doświadczeń (SRD).

Projekt będzie realizowany od 1. kwietnia  do 30. listopada 2020 r.

Środki zostały przyznane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW) w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (FIO), Priorytet: 3. Aktywni Obywatele.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

W ramach realizacji projektu Społeczne Repozytorium Doświadczeń zaplanowano 2 działania. W pierwszej kolejności zostanie utworzona nietypowa biblioteka walizkowych zestawów doświadczalnych pn. Repozytorium Doświadczeń. Zaplanowano skompletowanie 8 walizek, które umożliwią realizację doświadczeń m.in. z zakresu mechaniki, robotyki i programowania, termodynamiki, elektrostatyki, elektromagnetyzmu, prądu i optyki. Walizki będą udostępniane nieodpłatnie grupom, osobom indywidualnym i instytucjom, w szczególności szkołom.

W ramach drugiego działania ogłosimy konkurs Aktywni Eksperymentatorzy, w którym młodzi ludzie będą mogli pochwalić się tym, jak wykonują samodzielnie doświadczenie fizyczne. Prace oceni Jury Konkursowe, a najlepsze zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz zaproszeniem do udziału w show demonstracyjnym dla grupy wskazanej przez Laureata (np. klasy).

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco aktualności związanych z realizacją projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na stronie https://srd.luten.edu.pl/.