Jubileusz 60-tych Pokazów z Fizyki

9 grudnia 2019 r. w Instytucie Fizyki UMCS odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu 60-tych Pokazów z Fizyki zorganizowana przez Instytut Fizyki UMCS, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe. Lubelskie Pokazy z Fizyki są najstarszą tego typu aktywnością popularyzatorską w Polsce. Pierwsze Pokazy odbyły się w lutym 1953 roku w budynku ówczesnego Gimnazjum Staszica, gdzie mieściły się Zakłady Fizyki. Charakter i forma Pokazów z Fizyki ewoluowały na przestrzeni dziesięcioleci i aktualnie prowadzone są w formie czterech półgodzinnych demonstracji doświadczeń – w miesiącu wrześniu każdego roku w akcji bierze udział ok. 20 tys. uczestników. W lubelskich Pokazach z Fizyki od początku ich istnienia wzięło udział ponad 500 tys. widzów. Pokazy uznawane są za doskonałe uzupełnienie wiedzy szkolnej z fizyki oraz nauk pokrewnych: chemii, geografii i biologii. Taka forma kontaktu z naukami przyrodniczymi cieszy się niegasnącym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli, ale przyciąga również widzów niezwiązanych z edukacją. Klasyczne tematy z zakresu nauk ścisłych są stale rozwijane w kierunku ukazania aktualnych trendów rozwoju techniki oraz wskazaniu powiązania fizyki z innymi naukami.

Jubileusz był okazją do przypomnienia historii powstania i rozwoju Pokazów z Fizyki, swoje prelekcje wygłosili prof. Tomasz Goworek, dr. Janusz M. Zinkiewicz oraz dr hab. Bożena Zgardzińska. Demonstratorzy oraz osoby wspierające organizację Pokazów otrzymali jubileuszowe medale oraz dyplomy uznania za popularyzację fizyki, zaangażowanie oraz wkład w promocję i rozwój lubelskich Pokazów z Fizyki. W spotkaniu wzięły udział osoby zaangażowane w Pokazy z Fizyki oraz pracownicy i studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Uroczystości Jubileuszowe uświetnili swoją obecnością Prorektor ds. Kształcenia, prof. Alina Orłowska, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. Radosław Dobrowolski oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, pan Andrzej Figura, Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, który wręczył organizatorom uroczystości pamiątkowe dyplomy uznania.

Dodatkowe informacje prasowe o wydarzeniu można znaleźć na stronach:

Panoramy Lubelskiej TVP Lublin [początek: 15m 10s],

Radia Lublin,

Kuriera Lubelskiego