Uwaga Konkurs!

Zapraszamy przedszkolaków i uczniów w wieku 4-10 lat z woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym „Blisko Polskiego Pieniądza” (szczegóły w Regulaminie Konkursu).

Aby wziąć udział w konkursie uczestnik przygotowuje samodzielnie płaską pracę plastyczną w formacie A4 lub A3, która nawiązuje do wyglądu pieniądza, historii polskiego środka płatniczego lub jest wizją wyglądu pieniądza przeszłości lub pieniądza przyszłości.

Pracę należy opisać na odwrocie (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszenia) i dostarczyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres Organizatora do 13.03.2023 r. Prace podlegać będą ocenie formalnej. Następnie zgodność treści pracy z tematyką konkursu, kreatywność, oryginalność ujęcia tematu i estetyka wykonania zostaną ocenione przez Jury Konkursu. Jury wyłoni Laureatów Konkursu w czterech kategoriach wiekowych: I – przedszkolaki, II – uczniowie 1 kl. SP, III – uczniowie 2 kl. SP oraz IV – uczniowie 3 kl. SP. Ogłoszenie wyników planowane jest na 17.03.2023 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a nagrodzone prace plastyczne zostaną wyeksponowane na wystawie prezentowanej na przełomie marca i kwietnia.

Celem Konkursu „Blisko Polskiego Pieniądza” jest propagowanie wiedzy o wyglądzie i wartości pieniądza oraz rozbudzanie i rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży. Konkurs zorganizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie LuTEN, Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski PTF i jest jednym z działań projektu „Pieniądz pod lupą Młodego Odkrywcy”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Regulamin konkursu plastycznego

Formularz zgłoszenia na konkurs