Zapisy na kurs: Pogotowie przedmaturalne z fizyki

Aktualne informacje: https://www.umcs.pl/pl/pogotowieprzedmaturalne.htm