„Seniorzy i Juniorzy” w Kazimierzu Dolnym

Członkowie Stowarzyszenia Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe realizując projekt „Seniorzy i Juniorzy” dofinansowany przez Fundację BGK w Konkursie Generacja 5.0 spotkali się po raz ostatni 8 czerwca 2019 r. z uczestnikami projektu. W projekcie uczestniczyło 28 par Senior (osoba w wieku powyżej 50 lat) i Junior (młodzież w wieku 6-18 lat). Kulminacyjnym elementem projektu było wydarzenie kulturalno-naukowe, w ramach którego uczestnicy wzięli udział w zajęciach warsztatowo-kulinarnych z wypiekania kogutów połączonych z obiadem, zajęciach w parku rozrywki „Z fizyką za pan brat” oraz zwiedzili Kazimierz Dolny. Projekt przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50+, pobudzał ich do aktywności oraz budowania więzi międzypokoleniowych.

Wydarzenie w Kazimierzu Dolnym wzbudzało entuzjazm i zainteresowanie wszystkich uczestników. Zarówno osoby starsze, jak i młodzież bardzo chętnie wspólnie pracowali nad stworzeniem tradycyjnych kogutów w piwnicy piekarni „U Sarzyńskiego”, pomimo wysokiej temperatury ochoczo zwiedzali malownicze uliczki Kazimierza Dolnego i równie mocno angażowali się w samodzielne uruchamianie zestawów doświadczalnych w parku rozrywki w Kazimierzu Dolnym. Obiad urozmaicili grą na fortepianie sami młodzi uczestnicy projektu dając mini–koncert. W spotkaniu wziął udział również wójt gminy Ludwin, inż. Andrzej Chabros, który w trakcie trwania całego projektu „Seniorzy i Juniorzy” dopingował działania uczestników i organizatorów.

W imieniu realizatorów projektu „Seniorzy i Juniorzy” serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział i życzliwość w trakcie trwania zajęć. Szczególne podziękowania w imieniu Zespołu składam na ręce osób wspomagających nasze działania organizacyjne, zarówno w trakcie trwania zajęć, jak i w trakcie wydarzenia kulturalno–naukowego, dziękuję p. Elżbiecie Kuczyńskiej, która koordynowała kontakt z uczestnikami, pomagała w działaniach logistycznych i zawsze znalazła dla nas, organizatorów, kubek gorącej kawy oraz p. Żanecie Tryk, która towarzyszyła nam jako fotograf, uwieczniała działania uczestników i umieszczała w lokalnych portalach informacje o naszych przedsięwzięciach.

Bożena Zgardzińska