Plany budowy Lubelskiego Parku Doświadczeń

Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe współpracując z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przedstawiło Miastu Lublin propozycję budowy Lubelskiego Parku Doświadczeń, sensorycznego ogrodu uatrakcyjniającego zielone tereny rekreacyjne oraz zachęcającego do wyjścia w miejską przestrzeń. Pomysłodawcom zależy na zachęceniu odwiedzających ścieżki Lubelskiego Parku Doświadczeń do samodzielnego korzystania z urządzeń i eksponatów, wykonywania doświadczeń oraz badania zjawisk przyrodniczych i fizycznych. Zaplanowane ekspozycje będą wymagały interakcji użytkownika lub też występować będą w charakterze wystawienniczym. Wszystkie urządzenia będą opatrzone instrukcjami i krótkimi wyjaśnieniami obserwowanych zjawisk. Dołożymy starań, aby z eksponatów mogli korzystać zarówno najmłodsi, jak i dorośli. Młodzież szkolna będzie mogła uzupełnić swoją wiedzę z wybranych działów fizyki, czy geografii odwiedzając Park. Lubelski Park Doświadczeń umożliwi realizację lekcji przy wsparciu urządzeń doświadczalnych i objaśnień ustawionych na ścieżkach. Równolegle z opracowywaniem szczegółów koncepcji wyposażenia Parku prowadzone będą prace nad programami zajęć warsztatowych i pokazowych. Przestrzeń Parku będzie sprzyjała zarówno poznawaniu otaczającego nas świata, jak i aktywnemu spędzaniu wolnego czasu. Atrakcje parkowe z powodzeniem mogą zostać wykorzystane przy organizacji wydarzeń, imprez i spotkań dla osób bez ograniczeń wiekowych. Wszystkie ścieżki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Aktualnie proponowane jest utworzenie czterech ścieżek tematycznych nawiązujących do optyki, mechaniki, hydrostatyki i geologii oraz akustyki. Zestawy i urządzenia zostaną zaprojektowane specjalnie dla Lubelskiego Parku Doświadczeń. Dołożymy starań, aby wpasować się w ogólną koncepcję planowanego parku i w miarę możliwości wykorzystamy do wykonania urządzeń materiały naturalne takie jak kamień i drewno oraz dostosujemy odpowiednio kolorystykę urządzeń.

Ścieżka 1: Optyka

Postrzegając i badając świat wykorzystujemy zmysły, spośród których dominującymi są oczywiście wzrok i dotyk. Interpretacja bodźców docierających do nas wymaga jednak przetworzenia przez nasz mózg, czemu – jak się okazuje – często towarzyszy zapełnianie braków i korygowanie niedoskonałości z wykorzystaniem naszej wyobraźni i wcześniejszych doświadczeń. Okazuje się bowiem, że świat odbierany przez nas jest o wiele mniej doskonały niż nam się wydaje. Dla przykładu mózg ludzki uczy się przetwarzania wrażeń wzrokowych, konstruuje obraz na podstawie wybranych informacji, spośród wszystkich docierających do naszych oczu. Uzyskany rezultat może się okazać daleki od rzeczywistości – nasz mózg może płatać nam figle i oszukiwać nas. Ścieżka optyczna pozwoli zwiedzającym poznać mechanizm tworzenia barw i obrazów oraz osobiście przekonać się, w jaki sposób nadinterpretacja bodźców prowadzi do zakłamania bodźców wzrokowych. Czasem obraz przedstawiony na płaskim płótnie może sprawiać wrażenie trójwymiarowego, a obraz statyczny wywoła wrażenie ruchu, czarne wyszczupli lub nada wrażenie głębi. I nawet świadomi ulegania iluzji nie jesteśmy na nią odporni.

Ścieżka 2: Dźwięki

Lekcja muzyki na wesoło czy koncert profesjonalnej orkiestry? – od zwiedzających zależy jak wykorzystają instrumenty muzyczne ustawione na ścieżce akustycznej. Zainteresowani będą mogli zagrać na różnych instrumentach, m.in. bębnach, ksylofonach, cymbałach, gongach i trójkątach. Wybrane zestawy pozwalają na własne aranżacje, z powodzeniem wesprą lekcje muzyki i lekcje fizyki. Obudzą i pozwolą rozwinąć duszę artysty.

Ścieżka 3: Mechanika

Podstawowe prawa fizyki w praktyce można będzie sprawdzić zwiedzając ścieżkę doświadczeń z mechaniki. Znajdą się tutaj urządzenia testujące sprawność fizyczną i refleks zwiedzających oraz ukazujące świat ciekawych zabawek fizycznych. Chętni będą mogli przekonać się na własnej skórze jak czuje się chomik biegający w kołowrotku. Dla przychodzących w towarzystwie przygotowane zostaną huśtawki sprzężone.

Ścieżka 4: Błękitna Planeta

Aranżacja ścieżki realizuje zagadnienia z zakresu geologii oraz hydrostatyki. Na ścieżce znajdą się urządzenia wykorzystywane do odmierzania czasu, model Układu Słonecznego, jak również ścieżka bloków skalnych typowych dla obszaru Lubelszczyzny wraz z ich krótką charakterystyką oraz zdjęciami mikroskopowymi wydrukowanymi w dużym formacie. Elementem tej ścieżki staną się również doświadczenia ukazujące wybrane właściwości wody oraz pola magnetycznego.

Broszura informacyjna